Zeka: Unë jam deputeti më i mirë që e ka populli Shqiptar kam qenë një ‘diamant’ në Kuvend (Video)

Sepse jam ku ndër krejt këtyre qe e kanë sjellë në këtë gje ndje vendin. Hapini ‘sytë’, mendjen, shp.irtin dhe diijeni se ke e votoni. Mos t’ua blejnë votën

tuaj me 20-50 euro. Mos votoni kun.dër të ar.dhmes së fëmijëve tuaj”.“Spitale s’ka, duhet të shërohemi në Shkup, Turqi apo Beograd nuk kemi asgjë në këtë vend që të themi ‘mashallah’” kliko re/kl,amën dhe shiko vide,on më poshtë.